Kurumsal Toggle

Onar Peyzaj - Peyzaj Mimari ve Kentsel Tasarımcılık

İnsanların mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde;

Mekan ve yaşam alanı oluşturan biyoçeşitliliği destekleyen arazi planlaması, tasarımı, yönetimi, korunması ve onarılması konularında profesyonel ekibimizle yaşantınızı en mükemmel bir hale getirmek için çalışıyoruz.

Çalışmalarımızda kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürebilirlik adına ekolojik öncelikli projeler üretmek önceliğimizdir. Peyzajlarınızı ekolojik sağlığının sürdürebilirliğini, korunmasını, gelişmesini ve yönetimini Onar Peyzaj farkı ile üst düzeyde sizlere sunuyoruz.

Başta mimarlık, mekan ve hacim sanatları olmak üzere bir çok sanat dalları ile koordineli çalışma disiplini ilkelerimiz arasındadır.

Proje ve Faaliyet alanlarımız
Peyzaj mimarlarıyla işbirliği içinde olan profesyonel görevlerin çeşitliliği çok kapsamlıdır. Ancak içerdiği bazı proje türlerinin örnekleri aşağıdaki gibidir:

1- Planlama, form, ölçek ve yeni gelişmelerin konumlandırılması
2- Kentsel donatı elemanlarının konstrüksiyonu, detaylandırılması, tasarımı ve projelendirilmesi(Banklar, Aydınlatma elemanları, Çocuk oyun grupları, Çatı örtüleri, Gazebo, Kameriye, plaj yapıları, Türk bahçesi yapıları…gibi)
3- Sivil tasarım ve kamusal altyapı
4- Sürdürülebilir kalkınma
5- Yağmur suyu yönetimi içinde yağmur bahçeleri, yeşil çatılar, yeraltı suyu zenginleştirmesi ve sulak alan iyileştirilmesi
6- Kamu kurumları bahçeleri ve kamu tesisleri için mekan ve kampus tasarımı
7- Parklar, botanik bahçeleri, aboretumlar yeşil yollar ve doğa koruma
8- Rekreasyon ve dinlenme tesisleri(Çocuk oyun alanları, golf alanları, tema parklar ve spor tesisleri)
9- Gayrimenkul ve konut peyzajı, master planlaması ve tasarımı
10- Karayolları, ulaşım yapıları, köprüleri, ve ulaşım koridorları
11- Kentsel tasarım, kasaba ve şehir meydanları, sahil kenarları, yaya düzenlemeleri ve otoparklar
12- Kentsel mekanlar(caddeler, sokaklar, avlular)
13- Olimpik alanlar
14- Su kıyıları
15- Doğal park, milli parklar, turizm ve tarihi peyzajın yeniden canlandırılması, tarihi bahçe değerlendirilmesi ve koruma çalışmaları (Rölöve, restorasyon, restitüsyon)
16- Doğal ve tarihi Anıtlar
17- Rezervuar alanları, barajlar, enerji santralleri, maden çıkarma sanayi uygulamaları, arazi ıslahı(Maden ocakları Peyzaj onarımı) veya büyük endüstriyel projeleri ve çevresel etki azaltılması
18- Çevresel etki değerlendirmesi ve peyzaj değerlendirmesi, planlama fikirleri ve arazi yönetimi önerileri
19- Kıyı ve deniz kumul hareketleri ve çevresel etki azaltılması, planlaması
20- Ekolojik Tasarım tasarımın herhangi bir unsuru olan sürdürülebilirlik ve doğal süreçleri kendisi entegre ederek çevreye etkisinin en aza indirir.
21- Entegre havza yönetimi
22- Koruma, kurumsal ve ticari
23- Tarihi koruma ve yenileme
24- Akademik yerleşkeler
25- Okul bahçeleri
26- Botanik, tematik ve endüstriyel parklar
27- Turizm sektörü(Resort, Oteller, Tatil köyü, golf alanları…gibi)
28- Eko-mimari projelerinde ortak çalışmalar içerisinde yer almak
29- Kuruluş ve kuruma ait iç mekan peyzajı
30- Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
31- Kentsel Mühendislik
32- Kentsel Tasarım ve Dönüşüm sürecinde planlama ve tasarım projeleri
33- Tedavi, şifa ve algısal bahçeleri
34- Kış bahçesi tasarımları
35- Ulaşım koridorları ve tesisleri
36- Güvenlik tasarımı
37- Peyzaj sanatı ve alan plastiği
38- Arazi ıslahı
39- Su kaynakları
40- Peyzaj mirası alanları
41- Mezarlıklar
42- Yeni yerleşim alanları ve kentler

Hakkımızda

ONAR PEYZAJ 2002 yılında Fethiye’de faaliyete başlamış olup, kısa sürede sektörün öncüsü olmuştur. Değişik illerde belediyeler, firmalar ile yaptığımız çalışmalarda aldığımız birincilik ödüllerimiz yolumuzda hızlı ve kararlı adımlarla ilerlemizi sağlamıştır.
Projelerimizde müşterilerimizin taleplerine göre 3 boyutlu tasarım ve çizim yaparken, taleplerin verilen süreler içinde ve arza göre bitirilmesi konusunda deneyimli kadromuzla titizlikle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Her zaman müşteri memnuniyeti esas alınarak yurt içi ve yurt dışı deneyimi olan prensipli, disiplinli ve ekip çalışması içinde profesyonel kadromuzla tüm hizmetlerimizi vermekteyiz.

Prensipler

Düzenleme yapılan veya tasarlanan alanlarda dikkat ettiğimiz hususlar şunlardır;

 • Fiziksel ve sosyal yapıya uygunluğu sağlamak.
 • Mekanı tanımlamak.
 • Fonksiyonel bir etki oluşturmak.
 • Boyut, form ve renk etkisi oluşturmak.
 • Sürekliliği sağlamak.
 • Bakım kolaylığı oluşturmak.

Hizmetlerimiz

 • Sulama
 • İlaçlama
 • Çapalama
 • Gübreleme
 • Ot ayıklama
 • Budama ve kesme

Her bitkinin ister doğal isterse kültür bitkisi olsun zaman zaman sulanması, budanarak şekil verilmesi hastalıklara karşı ilaçlanması ve belli dönemlerde gübrelenmesi gerekmektedir. Firmamız çoğunlukla ekolojik dengeyi bozmamak için kimyasal gübre ve ilaç kullanımından kaçınmaktadır. Bunun yerine organik tavuk ve keçi gübresi kullanılmaktadır.

Ayrıca yabancı ot mücadelesinde, ilaç kullanımı yerine doğal yöntemler kullanılmaktadır.

Maden alanlarında Rekreasyon düzenlemesi yapılmaktadır.

ShutDown